Cantores Minores -kannatusyhdistys ry.

CM-poikakuoron ja -musiikkiopiston toimintaa ylläpitää pääosin kuorolaisten vanhemmista koostuva kannatusyhdistys. Sen toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, jossa on 8 jäsentä. Sääntöjensä mukaisesti Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n tarkoitus on kirkkomusiikin opiskelun ja harrastuksen edistäminen ja tarkoituksensa toteuttamiseksi se ylläpitää kirkkomusiikin alalla toimivaa Cantores Minores -musiikkiopistoa ja Cantores Minores -poikakuoroa luoden aineelliset ja henkiset edellytykset niiden toiminnalle.

Yhdistyksen toiminta (suluissa vuoden 2017 toteutuneita lukuja: vuosibudjetti n. 989 000 e) rahoitetaan konsertoimalla (n. 30 %), kuorolaisten lukukausi- yms. maksuilla (n. 28 %), Helsingin Seurakuntayhtymän (n. 16,6 %), Helsingin kaupungin (n. 2,9 %) ja Taiteen edistämiskeskuksen (n. 2,5 %), muiden säätiöiden, rahastojen ja yhteistyökumppaneiden tuella (n. 30 %). Cantores Minores -yhteisöä pidetään vakaana instituutiona ja sen rahoituksen uskotaan tulevan kokonaisuudessaan seurakunnalta, kaupungilta ja valtiolta. Valitettavasti näin ei ole vaan valtion tuki (Taiteen edistämiskeskus) on n. 2,5 % ja muun julkisen (Helsingin kaupunki) tuen osuus n. 2,9 % yhdistyksen vuotuisesta budjetista. Helsingin Seurakuntayhtymän avustusosuuteen sisältyy kuoron Meritullin seurakuntatalossa olevien harjoitus- ja toimitilojen vuokratuki. Opetus- ja kulttuuriministeriö tai Opetushallitus eivät tällä hetkellä tue kuoron koulutus- ja kasvatustoimintaa.

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n Vuosikertomus 2017 (pdf)

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n Vuosikertomus 2016 (pdf)

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n Vuosikertomus 2015 (pdf)

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 (pdf)

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n Toimintasuunnitelma 2017 (pdf)

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n Talousarvio 2017 (pdf)

CM-kannatusyhdistys ry:n hallitus

Petri Saavalainen
Puheenjohtaja
GSM 0500 415 911, puheenjohtaja(a)cantoresminores.fi

Kari Toikkanen
Varapuheenjohtaja

Sanna-Maarit Hakkarainen
Esa Krautsuk
Seppo Murto
Pirkko-Leena Otonkoski
Minna Törrönen
Heikki Untamala

CM Vanhempaintoimikunta

Cantores Minores vanhempaintoimikunta (VTK) on vapaamuotoinen yhteisö, joka toimii CM kannatusyhdistyksen alla. Kuorolaisten vanhemmat ovat mukana vanhempaintoimikunnassa ilman erillistä ilmoittautumista tai maksua. Vanhempaintoimikunnan keskeisin tehtävä on hoitaa kanttiinia kuorolaisten harjoitusten tauolla. Lisäksi vanhempaintoimikunnan vastuulla ovat poikien esiintymisasut (kaavut), messukumppanuus Tuomiokirkon kanssa (kirkkokahvit, kolehdinkeruu, tekstinluku), Café Krypta -kesäkahvila Tuomiokirkon Kryptassa sekä pitkien harjoitusten yhteydessä tarjottava ruokailu. Kaikki vanhemmat voivat osallistua talkootöihin ja näin kannustaa poikiaan lauluharrastuksesssa.

Vanhempaintoimikunnan yhteyshenkilö:

Esa Krautsuk
GSM 044 523 0463

Postia vanhempaintoimikunnalle voi lähettää osoitteella vtk(a)cantoresminores.fi.