Pääsykoe syksy 2017

la 19.8. 13- ja ma 28.8. klo 18-

Pojan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Syntymäaika (HETU) A
Matkapuhelin (pojan)
Sähköposti (pojan)

Huoltajan tiedot

Huoltaja 1

Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti

Huoltaja 2

Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti

Toivottu pääsykoeaika (valitse yksi aika)

La 19.8.

Ma 28.8.

Kokeessa on perusmusikaalisuustestin lisäksi esitettävä omavalintainen laulu (esim. lasten-, kansan- tai joululaulu). Lisätietoja osoitteesta www.cantoresminores.fi ('Liity kuoroon').
Opetus CM-musiikkiopistossa syyslukukaudella alkaa viikolla 34. Tieto tulevasta kuororyhmästä ja ensimmäisestä harjoituksesta annetaan mahdollisuuksien mukaan pääsykoetilaisuudessa tai myöhemmin sähköpostitse.