Pääsykoe kevät 2017

la 20.5. 13-, ma 22.5. klo 18- ja ma 29.5. klo 18-

Pojan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Syntymäaika (HETU) A
Matkapuhelin (pojan)
Sähköposti (pojan)

Huoltajan tiedot

Huoltaja 1

Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti

Huoltaja 2

Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti

Toivottu pääsykoeaika (valitse yksi aika)

La 20.5.

Ma 22.5.

Ma 29.5.

Kokeessa on perusmusikaalisuustestin lisäksi esitettävä omavalintainen laulu (esim. lasten-, kansan- tai joululaulu). Lisätietoja osoitteesta www.cantoresminores.fi ('Liity kuoroon').
Opetus CM-musiikkiopistossa syyslukukaudella alkaa viikolla 34. Tieto tulevasta kuororyhmästä ja ensimmäisestä harjoituksesta annetaan mahdollisuuksien mukaan pääsykoetilaisuudessa tai myöhemmin sähköpostitse.