CANTORES MINORES -MUSIIKKIOPISTO

KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄT

a) kasvattaa ja kehittää kuorolaisten musikaalisuutta, musiikin tajuamista, pitkäjänteistä työskentelyä, toimintakykyä joukon jäsenenä sekä yleistä hyvää käytöstä

b) antaa laulajille valmiuksia nopeasti omaksua ja pätevästi esittää vaativia kuoroteoksia.

c) valmistaa ainakin kaksi J.S. Bachin suurteosta sekä kaksi a cappella -ohjelmistoa (normaali/joulu).

d) toimia yhteistyössä Kaisaniemen ala-asteen ja Kruununhaan yläasteen koulujen kanssa.

UUSIEN OPPILAIDEN VALINTA JA OPETUSSUUNNITELMA

Cantores Minores -musiikkiopistoon otetaan uusia poikia kolmesti vuodessa erityisissä pääsykokeissa. Kevätlukukauden pääsykokeet CM-koulutusryhmiin pidetään tammikuussa. Pääsykokeet syyslukukaudella aloittaviin ryhmiin pidetään touko- ja elokuussa. Lisäksi kevätkaudella on suunnitteilla rekrytointikierros Helsingin musiikkipainotteisilla ala-asteilla. CM-muskareiden esikouluikäisille pojille järjestetään omat pääsykokeet kuoroon keväisin. Valintakokeessa testataan pojan kykyä erotella yksittäisiä säveliä, intervalleja sekä sointuja. Lisäksi kokeillaan vaikeutuvien rytmikuvioiden ja pienten melodioiden hahmotus- ja toistokykyä. Poika saa myös esittää omavalintaisen laulun, josta arvostellaan hänen ääntään ja esitystaitoaan. Kaikista ansioista kertyy raadin sopiman suhteen mukaan pisteitä. Hyväksyttävien pisterajat ja lukumäärä vaihtelevat koulutusmahdollisuuksien mukaan. Kokeessa hyväksytyt jaetaan mahdollisimman homogeenisiin n. 15 pojan ryhmiin. Syksyllä 2010 pilottikokeiluna aloitettua Espoon B1-ryhmän toimintaa jatketaan.

Strategiatyöryhmän Visio 2022 -mietinnön mukaan lähitulevaisuuden tavoitteena on ns. kuorokoulun perustaminen Kaisaniemen ala-asteen ja Kruununhaan yläasteen koulujen yhteyteen, jolloin tulevaisuudessa kaikki kuorossa laulavat pojat käyvät samaa koulua ja kuoron harjoitustoiminta integroidaan koulupäivän yhteyteen. Myös vanhaa koulutusmuotoa jatketaan CM-kuorokoulun rinnalla niin kauan, kunnes omia koulujaan käyvät nykykuorolaiset ovat siirtyneet CM-alumneihin. Ulkopaikkakuntalaisten ja erikoiskoulujen oppilaiden mukaan pääsyä tulevaisuudessa Cantores Minores -kuoroon selvitellään.

CM-musiikkileikkikouluun otetaan uusia jäseniä vapautuville paikoille. Muskaritoimintaa laajennettiin vuonna 2006 Pohjois-Helsinkiin (Pihlajamäki) ja Espooseen (Leppävaara), 2007 Pakilaan, 2009 Vantaalle (Tikkurila) ja 2010 Itä-Helsinkiin. Uudet toimipaikat ovat saaneet hyvän vastaanoton ja muskarit jatkavat toimintaansa Meritullin lisäksi Matteuksen kirkon, Hyvän Paimenen kirkon (Pakila), Pihlajamäen kirkon, Espoon Lasten kappeli Arkin ja Vantaan Taidetalo Pessin toimipisteissä. Myös syksyllä 2010 alkanutta muskaritoiminnan veloituksetonta tarjoamista Kruununhaka-Katajanokka -alueen esikouluryhmille pyritään mahdollisuuksien mukaan jatkamaan. Uusia muskariyhteistyökumppaneita ja -paikkoja etsitään aktiivisesti.

Myös yhteistyötä pääkaupunkiseudun musiikkiopistojen kanssa poikien musiikkivarhaiskasvatuksen parissa jatketaan.

CM Musiikkiopiston pääopetusaine on kuorolaulu, jonka lisäksi opetetaan yhtye- ja yksinlaulua, äänenmuodostusta sekä musiikin teoriaa ja pianonsoittoa. Erityisesti äänenmuodostuksen pienryhmäopetusta tullaan kehittämään ja lisäämään tulevana toimintavuotena.

Soitinopetusta on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa mm. uusilla instrumenteilla ja tutkinnoilla. Opetusohjelmaan lukuvuonna 2007-08 lisätyn musiikin perusteiden tasosuoritus 2:n, vuonna 2011 lisätyn Yleisen musiikkitiedon periodiopetusta sekä vuonna 2012 lisätyn musiikin perusteiden tasosuoritus 3:n opetusta tullaan jatkamaan. Vuonna 2011 aloitetun CM Musiikkiopiston uuden opetussuunnitelman, jonka tavoitteena on kuorolaulun saaminen laajan oppimäärän opetusaineeksi, kehitystyötä jatketaan.