CM Koulutusryhmät

Cantores MInores koulutusryhmien kuoron muodostavat B1-ryhmät, B2-ryhmä, Koraali- ja Cappellakuoro. Lauluharjoittelun ohella CM Koulutusryhmät kartuttavat esiintymiskokemusta laulamalla erilaisissa tilaisuuksissa ja konserteissa sekä yhdessä että erikseen pienempinä kokoonpanoina.

B-kuoro

Kun poika hyväksytään pääsykokeissa kuoroon, hän aloittaa yleensä opintonsa B-kuorossa. Pääosa kuoron koulutustoiminnasta tapahtuu kuoron omissa tiloissa Meritullin seurakuntatalossa Helsingissä. B1-ryhmässä 7-8 vuotiaat (1.-2. lk.) pojat harjoittelevat kerran viikossa laulua. B1-ryhmiä toimii Meritullissa ja Lasten kappeli Arkissa Espoossa. B2-ryhmän pojat ovat vähintään 8-vuotiaita (2-lk.-). B2-ryhmän pojat harjoittelevat kerran viikossa laulua ja saavat sen lisäksi kerran viikossa musiikkivalmennusta (à 45 min.; 10 krt/lukukausi). B1-ryhmien lauluharjoitus on tiistaisin Meritullissa klo 15.30 tai 17.15, Lasten kappeli Arkissa klo 16.15-18 tai keskiviikkoisin Meritullissa klo 15.30 alkaen. B2-ryhmä harjoittelee laulua Meritullissa keskiviikkoisin klo 17.15 alkaen ja musiikkivalmennusta torstaisin. Lauluharjoituksissa opetellaan luonnollista äänenkäyttöä, hengitystekniikkaa ja muita laulamisen perusasioita. Lauluohjelmistossa on aluksi yksiäänisiä lauluja ja kaanoneita, joista siirryttään kaksi- ja kolmiäänisiin lauluihin. Lukukauden päätteeksi pidetään laulukoe, jonka perusteella B2-ryhmästä voidaan edetä Koraalikuoroon tai jatketaan harjoittelua B-kuorossa. B1-ryhmässä lauletaan tavallisesti vähintään kaksi lukukautta ja B2-ryhmässä 1-2 lukukautta.
B1-ryhmän opettajina toimivat Marja Kyllönen (Espoo) ja Terhi Orpana (Meritulli) ja B2-ryhmän Terhi Orpana.

Koraalikuoro

Koraalikuoro harjoittelee yhden (laulu) tai kaksi kertaa (laulu ja teoria) viikossa. Lauluharjoitus on keskiviikkoisin klo 16.15-18.15. Lauluharjoituksissa kiinnitetään huomiota henkilökohtaiseen äänenmuodostukseen ja perehdytään tarkemmin laulutekniikkaan. Ohjelmistoon kuuluu vaativampia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja. Teoriaharjoituksissa opetellaan alkeita: nuotteja, säveliä, intervalleja, asteikkoja, erilaisia merkkejä ja sovelletaan niitä käytäntöön rytmi- ja melodiadiktaateissa, solfalaulussa ja rytmin tapututuksessa. Lukukauden päätteeksi pidetään laulu- ja teoriakoe, jonka perusteella edetään Cappellakuoroon tai jatketaan harjoittelua Koraalikuorossa.
Koraalikuoron johtajana toimii Anna Hurme.

Cappellakuoro

Cappellakuoro harjoittelee yhden (laulu) tai kaksi kertaa (laulu ja teoria) viikossa. Lauluharjoitus on keskiviikkoisin klo 16.15-18.15. Teoriaharjoituksissa laajennetaan jo opittuja asioita ja tutustutaan uusiin intervalleihin ja asteikkoihin ja suoritetaan vaikeampia rytmi- ja melodiasanelutehtäviä. Musiikkisanastoa laajennetaan ja solfalaulussa siirrytään vaativampiin tehtäviin. Lukukauden päätteeksi pidetään laulukoe sekä suoritetaan musiikin perusteiden tasosuoritus 1. Kokeen perusteella pojat etenevät A-kuoron valmennusryhmään tai jatkavat laulamista Cappellakuorossa.
Cappellakuoron johtajana toimii Timo Pihkanen.

Teoriakoulutuksesta CM koulutusryhmissä vastaavat Mirjam Kyrönseppä (MuPe1), Hanna Tyrni (MuVa) ja Juhani Vesikkala (MuPe1).